• Lê Đắc Tường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0905154394
  • Email:
   ledactuong@gmail.com
 • Phạm Đức Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0905178168
  • Email:
   pdphuoc0109.ltt@kontum.edu.vn
 • Dương Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0935587679
  • Email:
   duongminh@kontumcity.edu.vn
 • Lê Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982900299
  • Email:
   khanhngakontum@gmail.com