• Dương Công Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0935587679
  • Email:
   duongminh@kontumcity.edu.vn