Trường : THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ TUẦN HỌC 13 - HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024
Học kỳ 1, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 27/11/2023

Thời khóa biểu khối lớp - buổi sáng

Thời khóa biểu khối lớp - buổi chiều

Thời khóa biểu khối lớp - các lớp 2b

Thời khóa biểu giáo viên - buổi sáng

Thời khóa biểu giáo viên - buổi chiều

Thời khóa biểu phòng học - buổi sáng

Thời khóa biểu phòng học - buổi chiều

Bảng PCGD theo lớp - buổi sáng

Bảng PCGD theo lớp - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi sáng

Bảng PCGD theo giáo viên - buổi chiều

Bảng PCGD theo giáo viên - Cả ngày

Danh sách lớp

Danh sách giáo viên

Danh sách phòng

Danh sách môn

Thống kê chung

Tổng số lớp học sáng 47
Tổng số lớp học chiều 47
Tổng số lớp 2b 47
Tổng số giáo viên 100
Tổng số phòng học 0
Tổng số môn học 69


Created by TKB Application System 11.0 on 26-11-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net