Trường : THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN THPT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/6//2024
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 17/06/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
12C1 Sinh hoạt(1), Toán(5), Tin học(2), Vật lý(5), Hóa học(5), Sinh học(4), Văn học(2), Lịch sử(4), Địa lí(4), GDCD(4), Tiếng Anh(4), Thể dục(2), GDQP(1) 43
12C2 Sinh hoạt(1), Toán(5), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), GDCD(4), Tiếng Anh(4), Thể dục(2) 30
12C3 Sinh hoạt(1), Toán(5), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(4), Địa lí(4), GDCD(4), Tiếng Anh(4), Thể dục(2), GDQP(1) 31

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 16-06-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net