Trường : THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TN THPT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/6//2024
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 17/06/2024

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Tường Lê Đắc Tường Nam  
2 Minh Dương Công Minh Nam  
3 V.T.Hải Vũ Thị Hải Nữ  
4 Ng.Hải Nguyễn Thị Thanh Hải Nam  
5 Tr.Hải Trần Thanh Hải Nam  
6 Lâm Nguyễn Đoàn Sơn Lâm Nam  
7 T.Phương Nguyễn Thị Phương Nam  
8 Mai Nguyễn Thị Hoàng Mai Nam  
9 Diệp Hoàng Thị Bích Diệp Nam  
10 Trâm Phan Thị Bích Trâm Nam  
11 Nguyễn Văn Sô Nam  
12 Đạt Đặng Xuân Đạt Nam  
13 An Mai Thị Hoài An Nữ  
14 X.Thành Phạm Xuân Thành Nam  
15 Cảm Ngô Vân Cảm Nam  
16 Vạn Trương Văn Vạn Nam  
17 Phong Nguyễn Đình Phong Nam  
18 Thịnh Nguyễn Xuân Thịnh Nam  
19 Phúc Trịnh Ngọc Phúc Nam  
20 Chiến Lê Minh Chiến Nam  
21 T.V.Hải Tiêu Viết Hải Nam  
22 Đ.Thảo Đinh Thị Thanh Thảo Nam  
23 Hợi Lê Thị Hợi Nam  
24 Hằng Trịnh Thị Hằng Nam  
25 Thủy Lương Thị Thu Thủy Nam  
26 Tâm Hồ Thị Thanh Tâm Nữ  
27 Hường Nguyễn Dịu Hường Nam  
28 Liên Nguyễn Thị Kim Liên Nam  
29 Dũng Lê Kim Dũng Nam  
30 Hải Lê Thị Hải Nam  
31 N.Thủy Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nam  
32 Diễm Võ Thị Diễm Nữ  
33 Linh Nguyễn Thị Hồng Linh Nam  
34 Thu Giang Bùi Thị Thu Giang Nam  
35 Thanh Nguyễn Thị Thanh Nam  
36 Thu Hương Lương Thị Thu Hương Nam  
37 Chánh Đinh Văn Chánh Nam  
38 Tuấn Anh Đoàn Tuấn Anh Nam  
39 Hồ Nguyễn Duy Hồ Nam  
40 Loan Phạm Thị Hồng Loan Nam  
41 Mỹ Hương Nguyễn Thị Mỹ Hương Nam  
42 Sang Hà Thị Sang Nam  
43 Tuyên Trịnh Phạm Huyền Tuyên Nam  
44 Trường Giang Thiều Trường Giang Nam  
45 Thu Nguyễn Thị Thu Nữ  
46 Thu Hà Trần Thị Thu Hà Nữ  
47 L.Phương Nguyễn Thị Lan Phương Nam  
48 Lan Đinh Thị Quỳnh Lan Nam  
49 Ba Đặng Văn Ba Nam  
50 T.Liên Nguyễn Thị Liên Nam  
51 Thương Trần Thị Thanh Thương Nữ  
52 Hồng Trần Thị Thu Hồng Nam  
53 Phượng Nguyễn Thị Kim Phượng Nam  
54 N.Anh Hoàng Năng Anh Nam  
55 Thúy Trần Thụy Diệu Thúy Nữ  
56 My Ly Phạm Thị My Ly Nữ  
57 Vẻ Lê Văn Vẻ Nam  
58 Trang Trần Thị Phương Trang Nam  
59 B.Hải Trịnh Thị Bích Hải Nam  
60 Hồng Tú Phạm Thị Hồng Tú Nam  
61 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Nam  
62 Phước Phạm Đức Phước Nam  
63 Hiền Phan Thị Diệu Hiền Nam  
64 Yến Bùi Thị Hoàng Yến Nam  
65 Anh Nguyễn Thị Tố Anh Nam  
66 My Lê Thị Yến My Nam  
67 Phạm Hà Phạm Thị Ngân Hà Nữ  
68 Chinh Huỳnh Thị Kiều Chinh Nam  
69 Quỳnh Võ Thị Như Quỳnh Nữ  
70 Trinh Trần Trung Trinh Nam  
71 Vy-Thành L.T.T.Vy-Ng.Trung Thành Nam  
72 Huy(MT) Nguyễn Vũ Ngọc Huy Nam  
73 Thảo Tăng Thị Ngọc Thảo Nam  
74 Vy Lê Thị Tường Vy Nam  
75 Q.Hương Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nam  
76 Thành Nguyễn Trung Thành Nam  
77 Thiên(TD) Nguyễn Cao Thiên Nam  
78 Thiên' Nguyễn Cao Thiên Nam  
79 Ngân Vũ Thị Kim Ngân Nam  
80 Ngân' Vũ Thị Kim Ngân Nam  
81 Bảo Hồ Viết Bảo Nam  
82 Bảo' Hồ Viết Bảo Nam  
83 Bảo'' Hồ Viết Bảo Nam  
84 P.Hải(TD") Tô Nguyễn Phước Hải Nam  
85 Hải' Tô Nguyễn Phước Hải Nam  
86 Đỗ Quang Vũ Nam  
87 Vũ' Đỗ Quang Vũ' Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 16-06-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net