banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 6 năm 2024
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM
PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH THƠ CỦA PHAN HUY CHÚ (The method of criticism of Phan Huy Chu) - TS. LÊ ĐẮC TƯỜNG

PHƯƠNG PHÁP PHÊ BÌNH THƠ CỦA PHAN HUY CHÚ (The method of criticism of Phan Huy Chu) -TS. LÊ ĐẮC TƯỜNG (Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Đại học Sài Gòn số chuyên đề Bình luận Văn học niên san 2017)

1-10-2022

“Vô ngôn” (無 言) trong quan niệm văn học cổ điển các nước Đông Á Wuyan (language of emptiness) in the concepts of classical literature of the East Asian countries

TS. Lê Đắc Tường - Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum (Bài viết đã đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 12/2019-Viện Văn học)

8-1-2022

SẮC TỨ BÁC ÁI TỰ 寺 愛博 賜 敕 - TƯ LIỆU HÁN NÔM ĐỘC ĐÁO  Ở CỰC BẮC TÂY NGUYÊN

TS. Lê Đắc Tường - Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum (Bài viết đã được đăng trên Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020 - Viện nghiên cứu Hán Nôm, Nxb Thế giới)

21-12-2021

VĂN HỌC VÀ ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Cảm thức Tiêu dao trong quan niệm văn học cổ điển Việt Nam và Hàn Quốc Hội thảo khoa học quốc tế “Văn học và điện ảnh Việt Nam, Hàn Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa” Tác giả: TS.Lê Đắc Tường Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Email: ledactuong@gmail.com

21-12-2021

Kontum kỳ thú và bí ẩn cuôi thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX qua Kontum tỉnh chí và Thạch Xuyên thi tập của Võ Chuẩn

TS. Lê Đắc Tường - Kỷ yếu Hội thảo Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt

19-12-2021

Vị Thiền Trong "Mộng Ngân Sơn " của Quách Tuấn - TS. Lê Đắc Tường

Tạp chí khoa học Đại học Văn hiến số 7(04) - 2021

20-11-2021

TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

Bài báo của TS. Lê Đắc Tường - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum tại Hội thảo khoa học Trường học thông minh trong bối cảnh hiện nay

10-12-2021

Tình yêu và những quan niệm, luật tục về tình yêu, hôn nhân trong dân ca Giẻ triêng - TS. Lê Đắc Tường; Ths. Y Cảnh

12-10-2021

infoTRUY CẬP NHANH

 

 

monochrome_photos THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
info TIN TỨC TỪ SỞ GDĐT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS VÀ THPT LIÊN VIỆT KON TUM
Cơ quan chủ quản: Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum
Người chịu trách nhiệm chính: TS. Lê Đắc Tường - Hiệu trưởng
  Phường Lê Lợi - Thành phố Kon Tum - Kon Tum            02603 833 234           thcs-thptlienvietkontum@kontum.edu.vn
Bản quyền thuộc về Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum

 

2031972 Tổng số người truy cập: 25 Số người online:
TNC Phát triển: